Terra Permonia, Radničné námestie 14, Banská Štiavnica
Telefón +421 948 100 727

Mašinkáreň

Niekoľko rokov práce, stovky hodín budovania a na konci užasnuté pohľady detí. To je model vláčika na ploche približne 20 m2, ktorý je súčasťou Terra Permonia. Niekoľko atraktívnych vláčikov osadených v krajine s tunelmi, domčekmi, postavičkami či inými väčšími či menšími detailami je pohladením duše pre deti, ale i dospelých. Špeciálne zvukové efekty či ozvučenie dopĺňajú atmosféru miesta, ktoré sa stáva vďačným objektom pre fotoaparáty či mobilné telefóny. Vstup do Mašinkárne je možné realizovať aj bez vstupu do celej Terra Permonia za cenu 1 € / osoba.

TerraPermoniaTerraPermoniaTerraPermoniaTerraPermoniaTerraPermonia