Terra Permonia, Radničné námestie 14, Banská Štiavnica
Telefón +421 948 100 727

Vynálezovňa

Vynálezovňa je srdcom Terra Permonia. Svoj pôvod má v Holandsku a práve unikátne know - how ju robí jedinečnou a funkčnou. V tejto časti projektu návštevníci pracujú s rôznymi technickými zariadeniami, pília, orezávajú, farbia, režú, ohýbajú, vŕtajú, zvárajú a používajú rôzne materiály.  

Všetky naše stroje sú zabezpečené tak, aby bolo minimalizované riziko zranenia detí. Naši inštruktori dajú všetkým návštevníkom inštruktáž, ktorej dodržanie umožní bezproblémovú návštevu Vynálezovne.

Všetky predmety a darčeky vyrobené v tomto priestore ostávajú ich zhotoviteľom bez ďalších poplatkov.

 

TerraPermoniaTerraPermoniaTerraPermoniaTerraPermoniaTerraPermonia

 

TerraPermoniaTerraPermoniaTerraPermoniaTerraPermoniaTerraPermoniaTerraPermoniaTerraPermoniaTerraPermoniaTerraPermoniaTerraPermoniaTerraPermoniaTerraPermonia