Terra Permonia, Radničné námestie 14, Banská Štiavnica
Telefón +421 948 100 727

REFERENCIE

Od nášho otvorenia nás navštívili množstvo organizovaných skupín z celého Slovenska. Boli medzi nimi aj skupiny z miest a obcí: